هنگامی که در شب کار می کنید، مقدار زیادی رنگ سفید برای چشم شما بد است. اما اگر ما حالت تاریک را برای Nextpost ایجاد کنیم و زمان را برای این دوره تعیین کنیم. با استفاده از این ویرایش، می توانید Mod Dark Side را فعال کنید، سبک CSS خاصی را تنظیم کنید و تنظیمات زمان را فعال کنید.

نصب به صورت رایگان برای خریداران انجام میشود
قوانین بسیار مهم جهت استفاده از نکست پست و خدمات ارایه شده در وب سایت
حتما بخوانید